Inloggen

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Analyseren van toetsen

In het basisonderwijs wordt vanuit de Onderwijsinspectie verplicht dat er jaarlijks een onafhankelijke test wordt afgenomen bij elke leerling om vast te stellen hoe de leerontwikkeling verloopt. De meeste scholen maken hiervoor gebruik van de Cito leerlingvolgsysteem toetsen. Om het onderwijs goed af te kunnen stemmen op de individuele en groeps behoeften wordt doorgaans een analyse van de afgenomen toetsen gemaakt.

 

Nieuws - nu ook analyseformulieren voor Cito Spelling toetsen

Op dit moment ontwikkelt Taldo ook analysedocumenten voor de Cito Spelling toetsen. Voor de toetsen van de 3.0 versie zijn de analysedocumenten al klaar. Voor LOVS versie wordt er druk gewerkt aan analysedocumenten. Vanaf maart 2017 zal ook de complete serie analysedocumenten leverbaar zijn. Voor wie niet kan wachten zijn nu al de documenten voor de 3.0 serie leverbaar. In maart zal er een uitbreiding van deze website komen waarin ook deze formulieren zullen worden toegelicht.

 

Analysedocument Cito Rekenen-Wiskunde toetsen

Voor de analyse van de Cito Rekenen-Wiskunde toetsen is op deze website een mooi instrument te vinden. Met dit instrument wordt een groepsoverzicht gecreëerd waarin voor elk kind een score per rekencategorie te zien is. De score per categorie kan worden weergegeven als een percentage, een letter (vergelijkbaar met de Citoscore) of een cijfer (vergelijkbaar met de niveauwaarde van Parnassys). Het groepsoverzicht kan worden gebruikt bij het schrijven van zowel het groepsplan als individuele handelingsplannen.

 

In de instructievideo wordt de werking van een analysedocument uitgebreid toegelicht.