Invoeren resultaten

Nadat op de eerste pagina de namen van de kinderen zijn ingevoerd kunnen de foute antwoorden per leerling worden aangegeven op de Invoer-pagina's.

 

Rekenen

Een fout wordt in een analyseformulier voor Cito Rekenen-Wiskunde aangeven door een willekeurig symbool in te voeren bij de fout beantwoorde opgave. De betreffende cel kleurt rood.

 

2 fouten invoeren

Klik op de afbeelding voor een vergrote weergave.

 

Spelling

Bij de invoer van de fouten in een analysedocument voor de Cito Spelling toetsen wordt er onderscheid gemaakt tussen categorie fouten en overige fouten. Een categoriefout geef je aan door de C in te voeren, andere fouten geef je aan door een willekeurig ander teken in te voeren. 

Daarnaast bestaat de mogelijkheid een gemaakte fout bij een andere categorie mee te tellen. Dit kan door het nummer van de betreffende categorie in te voeren bij het fout geschreven woord. Als er bijvoorbeeld oorzaaken wordt geschreven en de door Cito getoetste categorie is -eer, -oor, -eur kan er voor gekozen worden de fout mee te laten tellen bij de open lettergrepen categorie. Per woord staat duidelijk aangegeven welke categorie door Cito wordt getoetst. In elk analysedocument is een duidelijk overzicht van de categorieën die in de betreffende toets voorkomen.

 

De woorden in onderstaand voorbeeld zijn bewust onleesbaar gemaakt. In de analysedocumenten staan de woorden wel, met daarbij een streep onder de getoetste categorie.

 

2 fouten invoeren

Klik op de afbeelding voor een vergrote weergave.

 

Rekenen en spelling

Rechts is te zien hoeveel opgaven elke leerling goed heeft gemaakt voor dit deel van de toets. Bovenaan is te zien welk percentage van de klas de vraag goed heeft beantwoord. Afhankelijk van het percentage wordt de kleur van de cel bepaald.

 

De zwarte vlakken in de leerlinglijst staan daar omdat voor deze leerling geen resultaten hoeven te worden ingevoerd. Dit zie je als bij Start is aangegeven dat de betreffende leerling een andere toets maakt. Ook zie je dit bij de analyseformulieren voor Cito Spelling LOVS, op de bladen waar de fouten van Vervolg 1 en Vervolg 2 worden ingevoerd.