Instructiegroepen

Na het indelen van de arrangementen op één van de overzichtspagina's ga je naar het instructiegroepen-blad.

Als je hier voor de eerste keer komt, klik je rechts bovenin op Leerlingenoverzicht vernieuwen. Alle leerlingen die lager scoren dan een vooraf ingestelde waarde (standaard cijferscore 2,5, aanpasbaar bij Legenda) op een bepaalde categorie worden dan ingedeeld in de instructiegroep bij de betreffende categorie.

 

Taldo heeft ervoor gekozen de leerlingen uit de drie verschillende lesarrangement apart in de instructiegroepen weer te geven. Dit is om de uitval van leerlingen uit het basis-arrangement (en eventueel verdiept-arrangement) beter in beeld te krijgen. De leerlingen uit het intenstief-arrangement krijgen doorgaans al veel extra aandacht en zijn daardoor voor de meeste leerkrachten al goed in beeld.

 

De samenstelling van de instructiegroepen is aanpasbaar. De leerkracht heeft de mogelijkheid leerlingen te verwijderen, dan wel toe te voegen aan bepaalde instructiegroepen. Dit zal op basis van observaties in de klas en methode toetsgegevens kunnen gebeuren.

 

De standaard instructiegroepen bestaan uit de getoetste categorieën in de betreffende toets. Daarnaast bestaat de mogelijkheid extra instructiegroepen toe te voegen, bijvoorbeeld voor het werken met een bepaald model. Het aantal extra toe te voegen instructiegroepen is onbeperkt. Toegevoegde instructiegroepen kunnen ook weer verwijderd worden.

 

Voorbeeld van een instructiegroepenoverzicht 

Invoeren groepsgegevens

Klik op de afbeelding voor een vergrote weergave.

 

Plan van aanpak en evaluatie

Na het samenstellen van de instructiegroepen voor het komende half jaar, schrijf je een plan van aanpak en plan je een evaluatiemoment. Wellicht dat dit kan worden gekopieerd uit een eerder ingevuld analysedocument, als je het niet voor de eerste keer invult. Het plan van aanpak bij uitvallers in een betreffende categorie zal grotendeels overeenkomen met het plan van een eerder schooljaar.

 

Hoe uitgebreid het plan van aanpak beschreven wordt, zal per school verschillen. In onderstaand voorbeeld staat een zeer compacte beschrijving van een plan van aanpak, waarbij ook is aangegeven wanneer de categorie voorkomt in de gebruikte lesmethode en wanneer de categorie wordt getoetst door Cito. Een duidelijk overzicht waarop te zien is op welke momenten een bepaalde categorie door Cito wordt getoetst, is te vinden op deze website.

 

Voorbeeld van een instruciegroepenoverzicht met plan van aanpak 

Invoeren groepsgegevens

Klik op de afbeelding voor een vergrote weergave.