Analyseren van Cito Rekenen-Wiskunde en Spelling toetsen

In het basisonderwijs wordt vanuit de Onderwijsinspectie verplicht dat er jaarlijks een onafhankelijke toets wordt afgenomen bij elke leerling om vast te stellen hoe de leerontwikkeling verloopt. De meeste scholen maken hiervoor gebruik van de Cito leerlingvolgsysteem toetsen. Om het onderwijs goed af te kunnen stemmen op de individuele en groepsbehoeften wordt doorgaans een analyse van de afgenomen toetsen gemaakt.

 

Taldo stelt na invoer van de Cito resultaten met één druk op de knop een groepsoverzicht op met daarbij behorende instructiegroepen!

 

Analyseren, groepsoverzichten, instructiegroepen

Voor de analyse van de Cito Rekenen-Wiskunde en de Cito Spelling toetsen is op deze website een mooi instrument te vinden. Met dit instrument wordt een groepsoverzicht gecreëerd waarin voor elk kind een score per getoetste categorie te zien is. De score per categorie kan worden weergegeven als een percentage, een letter (vergelijkbaar met de Citoscore), een Romeins cijfer (vergelijkbaar met Cito) of een cijfer (vergelijkbaar met de niveauwaarde van Parnassys). Uit het groepsoverzicht wordt automatisch een pagina gecreëerd met daarop alle gewenste instructiegroepen.

 

Gebruikte gegevens 

Op deze website wordt de werking van de analysedocumenten uitgebreid toegelicht. Als voorbeeld bij de uitleg heb ik analysedocumenten voor de Cito Rekenen-Wiskunde 3.0 M5 toets en voor de Cito Spelling 3.0 M5 toets gebruikt. Zowel de naam van de school als de lijst met namen van leerlingen is fictief. Ditzelfde geldt vanzelfsprekend ook voor de behaalde scores.