Het ontstaan van Taldo

Taldo is ontstaan vanuit het klaslokaal. De ergernis van de tijd die het kost om groepsplannen te schrijven heeft uiteindelijk tot het mooie product geleid dat Taldo levert. Nu kun je in een uurtje een groepsplan in elkaar zetten.

 

In het onderwijsland wordt er door de Onderwijsinspectie verwacht dat er een gedegen leerlingvolgsysteem wordt gehanteerd. De meeste scholen kiezen voor Cito als leverancier voor de toetsen. Dat geldt ook voor de school van waaruit Taldo is ontstaan.

 

De mening die wij hebben is dat een toets pas zinvol is als je iets doet met de uitslag. Zo ontstonden de groepsplannen. Om een gedegen groepsplan te schrijven is gedetailleerde informatie over de prestaties van de leerlingen nodig. De basis die wij daarvoor gebruiken zijn de resultaten van de toetsen uit het leerlingvolgsysteem. Na deze toetsen uitgebreid geanalyseerd te hebben wordt het groepsoverzicht opgesteld, de basis van het groepsplan. Deze wordt door de leerkracht verder gevormd aan de hand van observaties en resultaten van de methodetoetsen.

 

In het verleden was dit alles een tijdrovende klus: het analyseren van de toetsen, het verwerken van deze gegevens in een groepsoverzicht en het samenstelling van instructiegroepen voor de komende periode. Taldo heeft hiervoor een instrument ontwikkeld wat de leerkracht (of intern begeleider) een hoop werk uit handen neemt. De tool creëert op basis van de Cito toetsuitslagen een overzicht van alle kinderen uit de groep en daarnaast ook een gedetailleerd overzicht van de kinderen met een extra onderwijsbehoefte. De leerkracht en intern begeleider kunnen in dit overzicht aanpassingen doen naar aanleiding van observaties of methodetoets resultaten.

 

In eerste instantie zijn de documenten voor een bepaalde school geschreven. Bij het voorleggen van de tools aan een aantal collega's van andere scholen was het enthousiasme erg groot! Het bleek te voorzien in een behoefte die bij veel leerkrachten en intern begeleiders bestond. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de oprichting van Taldo.