Veelgestelde vragen

Ja, dat kan. Bij het invoeren van de namen geef je bij de betreffende leerling aan of deze een makkelijkere of moeilijkere toets heeft gemaakt. De namen van de leerlingen bij wie dat aangegeven wordt, komen dan onder– of juist bovenaan de lijst te staan.

De in dat deel van de toets gestelde vragen zijn meerkeuze vragen. Alle gemaakte fouten tellen als categoriefout.

Het gemiddelde dat onder de Taldo overzichten staat is een beoordeling van het gemiddelde goedpercentage. Het is geen rekenkundig gemiddelde van getallen.

 

Parnassys heeft ervoor gekozen helemaal geen gemiddelde weer te geven, ook al wordt het wel zo genoemd in hun overzichten. De score die daar wordt weergegeven is een beoordeling van de gemiddelde vaardigheidsscore ten opzichte van de door de Onderwijsinspectie gestelde normen.

Het sorteren op score kan alleen bij de standaard versie van de analysedocumenten. Waarschijnlijk heb je een beperkte versie van het document die slechts een gedegen analyse maakt van de resultaten van een Cito toets. Als dit niet het geval is neem dan contact op met Taldo.

Dat kan inderdaad zo zijn als je het document voor de eerste keer gebruikt. Klik rechtsbovenin op Leerlingen overzicht vernieuwen om de pagina te vullen met instructiegroepen. Als je nog geen arrangementen op een van de overzichtspagina’s hebt ingevuld, zul je nog geen leerlingen in de instructiegroepen zien.

Ja, dat kan. Standaard zijn de documenten zo ingesteld dat alle leerlingen die een cijferscore voor een bepaalde categorie hebben lager dan 2,5 ingedeeld worden in de betreffende instructiegroep. Op de Legenda pagina kan dit worden aangepast.

Let wel op dat je na het aanpassen van deze score opnieuw op de knop Leerlingen overzicht vernieuwen moet klikken.

Nee. Je kunt rechtsbovenin op de knop Opmaak herstellen klikken. De pagina ziet er dan weer uit zoals het hoort.

Zo vaak als je wilt. De licentie voor het gebruik van het document geldt voor de school aan wie het is geleverd.

Ja, dat kan. Bij de legenda kunnen de scores worden aangepast.